Objednávka aktualizácie

pre program PRO100 a CUT100

PRO100 - navrhovanie nábytku a vizualizácie interiérov
KRAY render - externý render
CUT100 - nárezové plány - optimalizácia


Aktualizácia programu PRO100 z verzie 5.xx na verziu 6 je zasielaná elektronicky po uhradení zálohovej faktúry. Za príplatok možnosť zaslania aktualizácie na DVD nosiči.

Modul PRO100 Kray je zasielaný elektronicky po uhradení zálohovej faktúry.

Aktualizácia programu PRO100 z verzie 4.xx na verziu 5.45 nebo 6 je zasielaná iba na DVD nosiči po uhradení zálohovej faktúry.

Aktualizácia programu Nowy Rozkroj na CUT100 verzie 7 je zasielaná elektronicky po uhradení zálohovej faktúry. Za príplatok možnosť zaslania aktualizácie na DVD nosiči.

Aktuálna verzia programu PRO100 je verzia číslo 6.15
Cena aktualizácie podľa cenníka.


Používanie našich programov nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic