PRO100
softvér na projektovanie nábytku a návrhy interiérov

PRO100 je profesionálny 3D softvér pre projektovanie nábytku a návrhy interiérov s okamžitou kvalitnou 3D vizualizáciu. Vyznačuje sa jednoduchou a intuitívnou obsluhou, profesionalitou riešenia, množstvom nástrojov a možnosťou tvorby vlastných aj atypických kusov nábytku.

Intuitívne ovládanie

Navrhovanie nábytku ako v reálnom prostredí. Všetko zvládnete myši pomocou "dosiek".

Obrovská rýchlosť

Projekty jednotlivých kusov nábytku alebo celý interiér. Všetko zvládnete behom pár okamihov.

Okamžitá vizualizácia

Pre prácu priamo so zákazníkom. Očarte klienta efektným 3D panoramatickým zobrazením na smartphonu.

Možnosť prispôsobenia

Akýkoľvek interiér, rôzne typy nábytku - to všetko v jednom a tom rovnakom programe PRO100.

Otvorenosť

Importujte 3D objekty a materiály z iných programov alebo z internetu. Exportujte do 3D.
Prepojenie s DYNALOG - BLUM.

Automatický kusovník 

Vždy aktuálny zoznam prírezov, prvkov a spotreba materiálov, dostupný jedným kliknutím myši.

Výkazy a kalkulácie

Vyhodnoťte projekty. Okamžite zistite cenu celej zostavy nábytku. Všetko automaticky a bez námahy.

Vlastné knižnice nábytku

Vytvárajte atypické knižnice nábytků, prvkov a textúr alebo importujte prvky do vlastných knižníc.

Možnosti programu PRO100


PRO100 je profesionálny 3D softvér pre projektovanie nábytku a návrhy interiérov s okamžitou kvalitnou 3D vizualizáciu. Vyznačuje sa jednoduchou a intuitívnou obsluhou, profesionalitou riešenia, množstvom nástrojov a možnosťou tvorby vlastných aj atypických kusov nábytku.


PRO100 logo

Charakteristika 

Program PRO100 je samostatnou aplikáciou - nevyžaduje použitie žiadneho iného programu okrem operačného systému Windows.
Práca v programe PRO100 sleduje proces vytvárania skutočného kusu nábytku - užívateľ po celú dobu pracuje s nábytkovými prvkami (prírezy) a skladá je vo virtuálnom priestore obdobne ako v skutočnosti.

PRO100 vizualizácia

V PRO100 je možné navrhovať vlastné knižnice jednotlivých kusov nábytku, prvkov, doplnkov a materiálov, alebo využívať a upravovať knižnice pripojené ku štandardnej inštalácii.

Väčšinu operácií spojených s navrhovaním možno vykonať ľahko a rýchlo pomocou myši. Každý objekt, ktorý sa nachádza v projekte, má svoje vlastnosti pre presné priradenie určitých hodnôt: názov, poloha, cena, rozmery, druh materiálu, tvar, atď. PRO100 je ideálnym nástrojom pre zrýchlenie a uľahčenie práce návrhára.

PRO100 koncept

Navrhovaný interiér môžeme sledovať v rôznych pohľadoch vrátane perspektívy. Všetky zmeny vykonávané v projekte sa okamžite prejaví vo všetkých moduloch programu - od usporiadania nábytku, cez cenník až po všetky režimy vizualizácie.
Na každej úrovni rozpracovanosti projektu môžeme ľubovoľne modifikovať a upravovať použité moduly, môžeme okamžite pridávať alebo odstraňovať úchytky, poličky alebo celé skrinky, a navyše jedným kliknutím myšou môžeme hromadne meniť materiály napríklad na všetkých korpusoch. Všetky tieto vlastnosti umožňujú využitie programu PRO100 k bezprostrednej práci s klientom.

PRO100 snapovanie

snapovanie v PRO100

PRO100 kóty

kótovanie v PRO100


V PRO100 možné taktiež vytvárať pokročilú výkresovú dokumentáciu celého projektu. Kótovať nábytok možno poloautomaticky vložením horizontálne alebo vertikálne kóty na označený prvok alebo viacerých prvkov. Ďalšie možnosti je zakótovat objekt manuálne pomocou manuálneho vynášanie kótovacích čiar, ktoré sa automaticky prichytávajú na hrany jednotlivých objektov. Kóty možné presúvať, zoskupovať a umiestňovať do ľubovoľne vytváraných kótovacích vrstiev.

Veľkou prednosťou programu PRO100 je schopnosť spolupráce s programom pre optimalizáciu porezových plánov CUT100. Spolupráca medzi týmito dvoma programami spočíva v automatickom exportu zoznamu prírezov z programu PRO100 do programu CUT100. Vďaka tejto operácii nedochádza k chybám, ktoré sa často vyskytujú pri ručnom vypisovaní prírezov a možno významným spôsobom znížiť objem práce vynakladané pri výrobe prírezov navrhnutých v programe PRO100.


PRO100 vizual

Praktické použitie PRO100

Program PRO100 ponúka využitie vo všetkých etapách procesu výroby nábytku, v ktorých chce užívateľ zlepšiť svoju prácu pomocou počítačovej technológie. Program PRO100 môžete používať pre projektovanie nábytku "od nuly" až po navrhovanie celých interiérov a postupne si vytvárať vlastné knižnice (nábytku, prvkov a materiálov).


Softvér PRO100 sa osvedčuje ako v menších firmách (s jedným alebo viac zamestnancami) a predajniach nábytku, tak aj vo veľkých továrňach s vlastnou sieťou obchodov. Jednoduchá obsluha (väčšinu operácií môžete vykonať myšou), rýchle spracovanie príkazov a možnosť vykonávania zmien kedykoľvek počas projektovania nesmierne uľahčuje život výrobcom a predajcom nábytku.

Varianty PRO100


Rôzne varianty PRO100

Program PRO100 je dostupný ako variant Profi a Studio alebo Edukačná.

Demo verzia nie je určená na komerčné účely, ale poze pre vyskúšanie programu.


PRO100 Profi je najvyššia verzia PRO100. Táto verzia má bez obmedzenia dostupné všetky nástroje a funkcie.

PRO100 Studio je varianta programu PRO100, ktora je určená pre predajné miesta väčších nábytkárskych firiem, ktoré sú zásobované svojou materskou firmou nielen nábytkom, ale aj knižnicami svojich výrobkov (samozrejme v sídle materského podniku musí byť inštalovaná aspoň jedna plná verzia programu PRO100, aby podnikoví návrhári mohli pripraviť knižnice). Obmedzenie tejto verzie v porovnaní s Profi (plnú) verzií spočíva v zablokovaniu možnosti modifikácie Knižnice nábytku a prvkov (absencia možnosťou pridania ako nových prvkov, tak aj zmeny objektov už v knižnici obsiahnutých). Vo štúdio verzii sú samozrejme aktívne všetky nástroje, ktoré sú dostupné v plnej verzii (hlavne môžete ihneď prirobiť kusy nábytku, ktoré sa nenachádzajú v oficiálnom katalógu materského podniku, a ktoré sú nevyhnutné pre úplný návrh atypické miestnosti). Projekty vypracované v predajniach nábytku je možné zaslať napríklad e-mailom k realizácii v materskom podniku.

Edukační verze
 e určená pre vzdelávacie inštitúcie. Používanie PRO100 ako výukového programu bolo schválené MŠMT. Edukačná varianta má bez obmedzenia dostupné všetky nástroje a funkcie. Jediným obmedzením je to, že vytvorené projekty alebo objekty v knižnici edukačné verzie nemožno otvoriť v Profi ani Strudio verzii, ale iba v edukačné verzii programu.

Doplnkový modul KRAY render pre ešte kvalitnejšiu vizualizáciu metódou ray tracing.

CNC modul je doplnkom k PRO100 pre editáciu a export do drevoobrábacích CNC strojov.

HW požadavky

Požiadavky na hardvér a OS

Vykresľovanie v programe PRO100 beží na OpenGl grafickej karty, a preto program vyžaduje dedikovanou grafickou kartou. Odlišná situácia je v prípade KRAY rendru, ktorý je doplnkom k PRO100 a kde na rýchlosť renderu má zásadný vplyv procesor. Určite odporúčame i7 quad-core (štyri jadrá) procesory alebo lepšie.

Na počítačoch s integrovanou grafikou (napríklad notebooky iba s Intel GMA) program PRO100 nemusí pracovať správne !!!

Rady při výběru počítače pro PRO100 a KRAY render najdete v článku Jak vybrat počítač ?

Odporúčame túto konfiguráciu:

  •  OS: Windows 7 alebo Win 10 a 11 (32 a 64 bit). Program je kompatibilný pouze s OS Win.
  • Procesor - v prípade že plánujete prepojiť PRO100 s KRAY render potom odporúčame viacjadrové CPU, minimálne napr. i7 quad-core
  • Operační paměť: 8GB (RAM) a viac.
  • Grafická karta: NVIDIA GeForce nebo AMD Radeon, například: GeForce GTX 960/970/980/1060/1070/1080.
  • USB port

Používanie programu PRO100 nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic