Objednávka aktualizácie

pre program PRO100, KRAY a CUT100

PRO100 - navrhovanie nábytku a vizualizácie interiérov
KRAY render - externý render
CUT100 - nárezové plány - optimalizácia


Všetky aktualizácie sú distribuované elektronicky po uhradení zálohovej faktúry. Inštalačné súbory programu vrátane knižníc možno stiahnuť v elektronickej podobe (kontaktujte nás) alebo si ich môžete objednať na flash disku.

Aktuálna verzia programu PRO100 je verzia číslo 6.41.
Cena aktualizácie podľa cenníka.


Používanie našich programov nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic