Objednávka aktualizácie

programu PRO100 na verziu 7


Všetky aktualizácie sa distribuujú elektronicky po zaplatení zálohovej faktúry. Inštalačné súbory programu vrátane knižníc si môžete stiahnuť elektronicky.
Pre držiteľov licencií na moduly KRAY alebo CNC je aktualizácia týchto modulov pri zakúpení aktualizácie verzie PRO100 7 bezplatná.

Cena aktualizácie podľa cenníka.


Používanie našich programov nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic