Videonávody
k softváre PRO100, KRAY render a CUT100

Máte niekoľko možnosti ako sa zdokonaľovať v obsluhe našich programe. Vyberte si jednu z nich.

dvierka TRACHEA

PRO100 od verzie 6.08.

Dvierka Trachea sú súčasťou už tak obrovskej knižnice nábytku, prvkov a materiálov programu PRO100.
Knižnica dvierok Trachea obsahuje jednotlivé objekty dvierok rozdelené podľa tvaru a typu dvierka na plné, sklo a mriežky.
Tvar dvierka pri zmene rozmere zachováva hodnoty šírky a výšky frézovanie.
Dvierka v PRO100 možné meniť v celom projekte hromadne jedným kliknutím myši.

Viacnásobná zmena textúr

PRO100 od verzie 6.10
- nové metódy zámeny materiálov v projekte, hromadná zámena textúr pretiahnutím z knižnice alebo pomôcť nástroja kvapkadlo.


KRAY render

- základné nastavenie Kray renderu v PRO100 verzie 6.

Manuál k rendrovanie vizualizáciou pomocou doplnkového modulu Kray pre PRO100 min. pre verziu 6.14 nájdete tu:

hromadná zámena dvierok

PRO100 od verzie 6.08
- inštruktážne video k hromadnej zámene objektov na základe vopred definovaných identifikátorov (ID) v PRO100 verzie 6.
Ukážkový projekt vytvorený pomôcť novej knižnice kuchynských skriniek (system alfa) a knižnice dvierok Trachea.

identifikátory prvkov (ID)

PRO100 od verzie 6.08
- základy práce s identifikátormi prvkov (ID) pre hromadné zámeny objektov v PRO100 verzie 6.

nástroje Rozmístit a Rozteč

PRO100 od verzie 6.08
- nástroje pre rozmiestnenie objektov v rovnakej vzdialenosti od seba a nastavenie rovnaké rozstupy v PRO100 verzie 6.

osy objektu/místnosti

PRO100 od verzie 6.08
- osi objektu, osi miestnosti a nové funkcie nástroje otočiť v PRO100 verzie 6.

mapa prostředí (environment mapping)

PRO100 od verze 6.08
- metóda simulácie zrkadlenie pomocou zobrazenia určitej textúry na zakrivených plochách v PRO100 6.

efekt zatienenia okolím (ambient occlusion)

PRO100 od verze 6.08
- nová metoda stínování - efekt zastínění okolím (ambient occlusion) v programu PRO100 6.

rotačné telesá

PRO100 od verzie 6.08
- vytváranie objektu pomôcť rotácie tvaru v programe PRO100 verzie 6.

PRO100 import 3DS

PRO100 od verze 5.45
- ukážka importu 3D objektu vo formáte 3DS. Lavice Goofy značky TON - http://www.ton.eu/

kvapátko

PRO100 od verze 5.45
- nástroj KAPÁTKO - okamžité vyhľadanie materiálu (textúry) objektu v materiálu knižnice alebo prenášanie materiálu z jedného objektu na iný.

snapovanie (prichytávanie)

PRO100 od verzie 5.45
- automatické snapovanie (prichytávanie) objektov v PRO100 verzie 5.45. Aktivácia snapovanie klávesom ALT.

manuálne kótovanie

PRO100 od verzie 5.45
- ukážka manuálneho vynášanie kótovacích čiar v PRO100 verzie 5.4x.

poloautomatické kótovanie

PRO100 od verzie 5.45
- ako automaticky okótovať kuchynskej skrinky v projekte programu PRO100 verzie 5.4x.

CUT100 - optimalizácia nárezového plánu

PRO100 od verzie 5.26
- ukážka exportu zoznamu prírezov z programu PRO100 do CUT100 a následná optimalizácia nárezového plánu.

konstrukce v programu PRO100

PRO100 od verzie 4.69
- konštrukcia nábytku v programe PRO100. Vytvorenie jednoduchej kuchynskej skrinky a uloženie do knižnice nábytku. Základné príkazy a opis ponuky nástrojov v programe PRO100.

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic