CUT100
softvér pre nárezové plány - optimalizácia

pre rezanie plošných materiálov

Kreslíš nářezový plány ručne? Program CUT100 je ideálny softvér pre teba.

šetri materiál
a čas

Kontroluj využitie materiálov a efektivitu. Eliminuj chyby.
Skontroluj možnosť ovládania tvojej formátovacie píly.

import kusovníka
z  PRO100

Zrýchli výrobu importom zoznamu prírezu z programu PRO100. 

eviduje materiál a zvyšky

Behom pár sekúnd zistíš koľko potrebuješ materiálu pre projekt. Sklad tabúľ a zvyškov bude vždy aktuálny.

CUT100 logo

Možnosti programu CUT100

CUT100 je softvér určený pre stolárov, výrobcov nábytku a podniky zaoberajúce sa formátovaním plošných materiálov.

V CUT100 možno vytvárať porezové plány nábytkárskych tabúľ, skla a iných plošných materiálov. Spôsob rezania prebieha od okraja k okraju, zohľadňuje sa sila rezu, štruktúra prírezu a tabule (napr. Smer letokruhov) a ďalšie voliteľné parametre.

Optimalizácia v CUT100

Optimálne riešenie rozkreslenia je vytvorené pre päť kritérií súčasne:

Percento odpadu (spotreba materiálu)
Počet schém (rovnaká schémy na viac tabuliach)
Počet rezov (preferuje dlhé rezy)
Dĺžka rezov (najkratšia dĺžka rezu)
Počet paketov (najjednoduchšie riešenie)

Užívateľ môže priebežne porovnávať navrhované riešenie s ohľadom na rôzne kritériá a následne sa rozhodnúť pre výber najlepšej varianty. Schéma riešenia je zobrazované v podobe náhľadu.

Nárezový plán

Program zohľadňuje technologická nastavenia:

 • šírka rezu
 • rezanie na vertikálne alebo horizontálne pásy
 • maximálna dĺžka jednotlivého rezu
 • minimálna a maximálna šírka odrezu
 • štruktúra tabule
 • orezanie ( formátovanie ) tabule a materiálov z medziskladu
 • rôzne typy hran
 • odčítanie sily hranovacej pásky z rozmeru prírezu

Okrem grafických schém program uvádza nasledujúce údaje:

 • plocha prírezov ( pre každú tabúľ a celkom)
 • obvod prírezov
 • dĺžka a typ hrany vrátane nadmiery (pre každé schému a celkom)
 • formátovaný (použiteľný) odpad (pre každú tabuľu a celkom)
 • odpad z rezu
 • počet rezov - dĺžka rezu

V programe je možné vytlačiť etikety (štítky) pre vyrezané prírezy . Etikety je možné tlačiť na samostatnej tlačiarni v ľubovoľnej konfigurácii.

Medzisklad, ktorý je súčasťou programu , môže obsahovať materiály, ktoré nemajú plné rozmery (použiteľný odpad) , na ktorých sa môže začať rozkresľovanie zákazky , ako budú použité celé tabule. Medzisklad je samostatný pre každú tabuľu.

Sučasťou programu je Databáza štandardných zostáv, ktorá uľahčuje rozkreslenia štandardných zákaziek (napr. výroba nábytku): je možné do nej zaradiť všetky štandardne vyrábané kusy nábytku alebo iné často sa opakujúce skupiny prírezov. 

Program tiež spravuje sklad celých dosek v dvoch voliteľných režimoch: bežný, ktorý zohľadňuje dodávky dosek a varuje pred rozkreslením zákazky, pre ktorú chýba materiál a režim týkajúci sa spotreby, ktorý iba uvádza spotrebu dosek. 

V závislosti od zložitosti zákazky a voľnej kapacite pamäte v počítači program jednorázovo môže rozkresliť maximálne 5000 - 10000 dielcov na 1000 - 50000 doskach, čo je dostačujúce počet pre všetky známe použitia. 

Počet typov dosek a počet zostáv dielcov sú obmedzené len kapacitou pevného disku počítača. V praxi to znamená používanie bez akýchkoľvek obmedzení.


Export do CUT100

Propojenie s PRO100

Jednou zo základných predností programu CUT100 je schopnosť spolupráce s programom pre projektovanie nábytku a navrhovanie interiérov PRO100.


Spolupráca medzi týmito dvoma programami spočíva v automatickom exporte zoznamu prírezov z programu PRO100 do programu CUT100. Vďaka tejto operácii nedochádza k chybám, ktoré sa často vyskytujú pri ručnom vypisovaní dielcov a možno významným spôsobom znížiť objem práce vynakladané pri výrobe prírezov navrhnutých v programe PRO100.

CUT100

Požiadavky na hardware a OS

Program pro pohodlnu prácu vyžaduje:

 • OS: Windows XP , Vista, Windows 7 a 8 a Win 10 a 11 (32 a 64 bit)
 • operačná pamäť: 4GB (RAM) 
 • USB port

Používanie programu CUT100 nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic