WebCut Jafholz

z PRO100 do WebCut


Doplnkový modul pre editáciu hrán a export
zoznamu prírezov do aplikácie WebCUT firmy JAF HOLZ.


WebCut
je online aplikácia firmy JAF HOLZ pre formátovanie a olepovanie prírezov. Aplikácia umožňuje importovať zoznamy prírezov vrátane olepenia, materiálov a ďalších potrebných údajov.
Program PRO100 štandardne neumožňuje editáciu typu hrany, ale uvádza iba informáciu, ktoré hrany prírezov majú byť oblepené a ktoré nie. Konkrétne typy hrán a editáciu vlastností hrán sa vykonáva až po exporte zoznamu prírezov do programu CUT100.
Modul Export WebCut umožňuje editáciu vlastných typu hrán priamo v programe PRO100.
Vyexportovaný textový súbor je možné bez nutnosti ďalšej úpravy importovať do aplikácie WebCut - https://www.jafholz.sk/

hrany v PRO100

Špecifickou hranu možno priradiť pre každú stranu prírezu zvlášť. Každá hrana môže mať automatický názov, ktorý bude prevzatý z názvu materiálu prírezu, silu a šírku.
Přířezům, ktoré majú definované hrany vo vlastnostiach objektu na záložke výkazy je automaticky hrana upravená na východiskovú hranu, ktorou je ABS 0,5.
Export zoznamu prírezov pre WebCut je dostupný v Zozname prírezov vo Výkazoch a kalkuláciách ako ďalšia voľba exportu pod exportom do CUT100 - Optimalizácia. Alebo v ponuke Súbor> Export> WebCut.

export kusovníku do WebCut

Modul je k dispozícii pre všetkých užívateľov programu PRO100 verzie 6 a je zadarmo. Manuál je k stiahnutiu tu
Modul je k dispozícii na stiahnutie na stránke Knižnice a doplnky.

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic