O ochrane osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov a sůboroch cookie.


Vážení,
dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť PRO100 software, spol. s r.o. spracováva vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa, adresa pre doručenie a údaje potrebné na vystavenie faktúry (názov spoločnosti, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ).

Tieto údaje boli získané v priebehu objednávky produktu, vznesením dotazu ohľadom našich produktov alebo iným spôsobom v súvislosti s činnosti našej firmy.

Podľa uvedených skutočností by sme Vás radi informovali, že:

1. SPRÁVCOM vašich osobných údajov (ďalej len SPRÁVCA) je PRO100 software, spol. s r.o. so sídlom Brne, Kotlářská 259/17, IČO: 06631142 . SPRÁVCE je možné kontaktovať písomne prostredníctvom tradičnej pošty zaslanej na adresu kancelárie (Vranovská 102, 61400 Brno) alebo prostredníctvom e-mailu na info@pro100.cz .

2. Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6 par. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

3. Spoločnosť PRO100 softvér, spol. s r.o. ponúka zákazníkom IT produkty a následný IT servis. PRO100 software, spol. s r.o. nezdieľa dáta s inými subjektmi za iným účelom, ako je potrebné: na vykonanie objednávky, technickej podpory a poskytovanie produktov a účtovníctvo. Spracovanie osobných údajov pre potreby vyššie uvedeného je v rámci podnikateľskej činnosti PRO100 software, spol. s r.o ..

4. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo:

 • požiadať SPRÁVCA o overení vašich osobných údajov,
 • požiadať SPRÁVCA o zmenu vašich osobných údajov,
 • požiadať SPRÁVCA o vymazanie vašich osobných údajov,
 • požiadať SPRÁVCA o obmedzení spracovaní vašich osobných údajov,
 • spochybniť spracovanie vašich osobných údajov, - prenos vašich osobných údajov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.
Ohľadom vyššie uvedeného nás prosím kontaktujte niektorým zo spôsobov uvedeným v bode 1. Ďalej vás informujeme, že:


5. SPRÁVCA vynaloží všetko úsilie pre fyzickú, technickú a organizačnú ochranu vašich osobných údajov proti ich náhodnému alebo úmyselnému zničeniu, náhodnej strate, zmenám, neoprávnenému vyzradenie, použitiu alebo prístupu v súlade so všetkými príslušnými predpismi.


Viac o našej Ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu:

Ochrana osobných údajov

PRO100 software, spol. s r.o. veľmi starostlivo chráni vaše osobné údaje a prísne dodržiava pravidlá stanovené zákony na ochranu dát. Nižšie prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu a aké dáta sú zhromažďované a za akým účelom.

Spracovávame osobné údaje poskytnuté UŽÍVATEĽMI spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje UŽÍVATEĽOV ukladáme na počítačoch, ktoré zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť. K databáze majú prístup len oprávnené a vyškolené osoby.

Osobné údaje UŽÍVATEĽA neprevádzame, nepredávame ani nepožičiavame tretím stranám, iba ak by k tomu došlo s výslovným súhlasom alebo na žiadosť UŽÍVATEĽA alebo na žiadosť zákonných orgánov štátu v súvislosti s prebiehajúcim konaním.

Naše webové stránky používajú tzv cookies. Tieto súbory sú uložené v počítači UŽÍVATEĽA prostredníctvom webovej stránky a poskytujú štatistické údaje o činnosti UŽÍVATEĽA. UŽÍVATEĽ môže kedykoľvek zakázať cookies na svojom webovom prehliadači, musí si však byť vedomý toho, že v niektorých prípadoch môže odpojenie týchto súborov spôsobiť ťažkosti alebo v extrémnych prípadoch zakázať používanie nášho webu. Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že ak naše webové stránky odkazujem na iné webové stránky, ktoré nie sú v našej správe, nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah týchto stránok alebo za stupeň ochrany súkromia vykonávané správcami týchto stránok. Pri rozhodovaní o prechode na také webové stránky to UŽÍVATEĽ robí na svoje vlastné riziko. Odporúčame vám prečítať si podmienky ochrany osobných údajov implementované týmito webovými stránkami, ako im poskytnete svoje osobné údaje.

Reklamné a propagačné materiály zasielame UŽÍVATEĽOM iba v prípade, že s tým súhlasí. To sa týka najmä newsletterov zasielaných UŽÍVATEĽOVI, pokiaľ nám potvrdí, že chce mať newsletter o aktuálnych ponukách, zľavách a správach z našej ponuky. Tieto materiály sa vzťahujú len na našu ponuku.

Všetky otázky, žiadosti a návrhy týkajúce sa ochrany vašich dát zasielajte prosím na adresu info@pro100.cz .

I. Definícia

1. UŽÍVATEĽ - fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ale zákon ju priznáva právnickú spôsobilosť, ktorá nám sprístupňuje svoje osobné údaje alebo navštívi našu webovú stránku. Ak UŽÍVATEĽ nie je fyzická osoba, predpokladá sa, že je zastúpený zástupcom oprávneným zastupovať UŽÍVATEĽOV vzhľadom na príslušné právo.

2. SPRÁVCA - Správca osobných údajov, spoločnosť PRO100 software, spol. s r.o. so sídlom Brno, kotlárske 259/17, IČO: 06631142

II. Všeobecné informácie

1. Zásady ochrany súkromia a zásady týkajúce sa súborov cookies sa týkajú získavania a spracovania dát, vrátane osobných údajov SPRÁVCOM.

2. SPRÁVCA získava informácie o používateľoch nasledujúcim spôsobom:

 • údaje, ktoré UŽÍVATELIA dobrovoľne zadali vo formulári.
 • e-maily, SMS správy, ktoré UŽÍVATELIA dobrovoľne zaslali správami na sociálnych sieťach a prostredníctvom internetových komunikátorov.
 • ukladaním súborov cookies v koncových zariadeniach (tzv. "Cookies").
 • zhromažďovaním protokolov z webových stránok.
 • údaje, ktoré UŽÍVATELIA dobrovoľne poskytli v telefónnych rozhovoroch.

III. Informácie vo formulároch

1. SPRÁVCA zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté UŽÍVATEĽOM.

2. SPRÁVCA môže automaticky ukladať informácie o parametroch pripojenie (čas, adresa IP, parametre volania).

3. Údaje vo formulári nie sú sprístupnené tretím stranám, pokiaľ nie je uvedené inak (v dôsledku právnych ustanovení).

4. Údaje poskytnuté vo formulári sú spracované za účelom vyplývajúcim z funkcie určitého formulára, napr. Odpoveď na otázku UŽÍVATEĽA alebo realizácie jeho objednávky (platba, odoslanie, reklamácie), popredajný servis (technická podpora, doručenie aktualizácií) a marketingové aktivity alebo ponuky.

IV. Informácie o súboroch cookie

1. Webové stránky používajú súbory cookie.

2. Cookies (tj. Cookies) sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení UŽÍVATEĽA, a sú určené pre použitie na internetových stránkach. Cookies najčastejšie obsahuje názov webovej stránky, z ktorej pochádza, dobu uloženia na koncovom zariadení UŽÍVATEĽA a jedinečné číslo.

3. Subjekt, ktorý umiestni súbory cookie na koncovom zariadení UŽÍVATEĽA a získa prístup k nim, je SPRÁVCA.

4. Softvér pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v predvolenom nastavení najčastejšie umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie UŽÍVATEĽA. UŽÍVATELIA môžu toto predvolené nastavenie zmeniť.

5. Webový prehliadač umožňuje zmazanie súborov cookie. Možno tiež automaticky blokovať súbory cookie. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentáciu webového prehliadača.

6. Obmedzenie používania súborov cookies na dostupných webových stránkach môžu ovplyvniť niektoré funkcie webových stránok.

7. Cookies môžu byť používané reklamné sietí, najmä sieti Google pre zobrazovanie cielenej reklamy podľa spôsobu, akým používate webové stránky. Na tento účel môžu ukladať informácie napr. O dobe strávenej na danej webovej stránke.

9. UŽÍVATEĽ môže nesúhlasiť so spracovaním cookies (môže to mať ovplyvniť správne fungovanie internetové stránky).

10. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených v reklamnej sieti Google, môže UŽÍVATEĽ prezerať a upravovať informácie získané z cookies s použitím nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Protokoly servera

Ak používate webové stránky len pre informatívne účely, nezhromažďujeme žiadne osobné údaje s výnimkou dát prenášaných vaším prehliadačom. Tieto dáta zahŕňajú:

 • IP adresu
 • Dátum a čas požiadavke
 • Obsah požiadavke (konkrétne stránky)
 • Stav prístupu / kód stavu protokolu HTTP
 • Objem prenášaných dát
 • Webová stránka, z ktorej táto žiadosť pochádza
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhrania
 • Jazyk a verzie prohlížečového softvéru
 • Krajina pôvodu návštevníka
 • atp.

VI. Poskytovanie dát

1. V súvislosti s vykonávaním zákaziek a popredajných služieb (technická podpora, poskytovanie aktualizácií) budú osobné údaje sprístupnené externým subjektom, ako sú banky alebo kuriérske spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dodávkou objednaných produktov.

2. Údaje sú sprístupnené externým subjektom v rozsahu a iba v medziach povolených zákonom.

3. Po Správcovia môže byť požadované poskytnutie informácií zhromaždených z internetových stránok oprávneným orgánom na základe legálnych požiadaviek a v rozsahu vyplývajúcom z žiadosti.

VII. Bezpečnosť osobných údajov

1. SPRÁVCA sa stará o zabezpečení osobných údajov UŽÍVATEĽOV.

2. Osobné údaje boli odovzdané vedome a dobrovoľne a budú spracované len na účely opísané v bode III ods. 4 tohto dokumentu.

3. Bez vášho výslovného súhlasu nebudú vaše osobné údaje zdieľané s ďalšími príjemcami dát, s výnimkou subdodávateľov našich služieb IT a len za účelom poskytnutia objednaných služieb.

VIII. Zmena, oprava, vymazanie, spracovanie osobných údajov

1. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES poskytuje SPRÁVCA UŽÍVATEĽOM voľný prístup k osobným údajom (možnosť ich zmeny, zabudnutie, opravenie a zmazanie).

2. Prístup, zmenu a opravu osobných údajov je možné kedykoľvek vykonať kontaktovaním SPRÁVCA na adrese info@pro100.cz.

3. UŽÍVATEĽ má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

v Brne dňa 20.5.2018
PRO100 software, spol. s r.o.

Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic