Novinka 

PRO100 verzia 6.15 a nový KRAY render

PRO100 - 6.15

PRO100 verzia 6.15

16.4.2018

Seznam novinek

news Nové okno vlastností materiálu, ktoré umožňuje definovať akýkoľvek posun materiálu a rotáciu na prírezu. Táto funkcia umožňuje, okrem iného k dosiahnuť nadväznosti štruktúry materiálu na rôznych prvkoch, napríklad pokračovanie letokruhov na čelných plochách alebo fototapetu rozdelenú do niekoľkých dverí skrine.

PRO100 - 6.15

news Možnosť pridať do Knižnice materiálov nový materiál priamo z úrovne Knižnice.

PRO100 - 6.15

news Vo vlastnostiach miestnosti nástroj pre prispôsobenie rozmerov miestnosti rozmerom obrysu prvkov obsiahnutých v projekte.

PRO100 - 6.15

news Možnosť navolenia rôzne zbarevných kót prvkov podľa vrstiev kót.

PRO100 - 6.15

news Hodnoty kót na priehľadnom pozadí.

PRO100 - 6.15

news  Orientácia prírezu už nemusí byť závislá na orientáciu materiálu na prírezu. Vo vlastnosctech objektu na záložke Výkazy možno orientáciu jednoducho zameniť.

PRO100 - 6.14

news Nové, intuitívne rozhranie pre ovládanie smeru (vrchol a azimut) slnečného svetla a farby u svetla rozptýleného a halogénového.

news Detekcia kolízie so skrytými prvkami s viditeľnosťou obrysov.

news Snapovanie na skryté prvky s viditeľnosťou obrysov.

news Umiestnenie kamery je možné ovládať pomocou klávesov so šípkami.

news Premiestňovanie vybraných prvkov pomocou šípiek na klávesnici (bez ALT).

news Zavedenie predvolené mapy prostredia (environmental maps)

PRO100 - KRAY

KRAY render pre PRO100 verzie 6.15

16.4.2018

Novinky KRAY render

news Schopnosť vytvárať 3D panorámy v HTML a 360-stupňove sférické vizualizácie.

news Zníženie šumu (zlepšenie kvality renderu).

news Rendrovanie všetkých uložených pohľadov projektu.

news Možnosť generovania renderu v pravouhlých pohľadoch (steny, plán, axonometrie).


Ukážka 360 panorámy z PRO100 Kray render
Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic