Okrem príkladových knižníc, v knižnici PRO100 nájdete tiež ucelený sortiment výrobcov:


PRO100 logo


Ako aktualizovať PRO100 verze 6?

Pokiaľ máte zakúpenú verziu 6 programu PRO100, odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu.

Jak aktualizovat PRO100
  • Kliknite na Nápověda > Zjistit novější verzi ...
  • Zobrazí se okno s odkazom na aktualizáciu programu.
  • Kliknite na odkaz s aktualizáciu.
  • Inštalačný súbor uložte do počítača.
  • Ukončite pracu zatvorením programu PRO100.
  • Spustite stiahnutú inštalácii aktualizácie.
Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic