Videokurz - školenie
k softvéru PRO100, KRAY a CUT100

Na tejto stránke sme pre vás pripravili ucelený videokurz práce v PRO100, KRAY a CUT100. Využite aj ďalšie možnosti ako sa zdokonaľovať v obsluhe našich programov.

1. lekcia

PRO100 - základné informácie, steny, mriežka.

Základné informácie, steny, mriežka, kopírovanie prvkov, dokovanie okien.

2. lekcia

PRO100 - osi miestnosti, poloha, rozmery.

Osi miestnosti, poloha, rozmery a otáčanie objektov v PRO100.

3. lekcia

PRO100 - zarovnávanie a rozmiestňovanie objektov. 

Zarovnávanie a rozmiestňovanie objektov v programe PRO100 verzia 6.

4. lekcia

PRO100 - tvorba skrinky a zoskupovanie objektov.

Tvorba skrinky. Zoskupovanie objektov v programe PRO100 verzia 6.

5. lekcia

PRO100 - konštrukcia skrinky.

Tvorba skrinky a zamykanie rozmerov prírezov a skupín v programe PRO100 verzia 6.

6. lekcia

PRO100 - editor tvaru.

Práca v editore tvaru programu PRO100.

7. lekcia

PRO100 - nástroj rotácie tvaru.

Editor tvaru a nástroj na vytváranie objektov pomocou rotácie tvaru.

8. lekcia

PRO100 - konštrukcia skrinky, úchytky. 

Pokračovanie konštrukcie jednoduchej skrinky v PRO100. Doplnenie o nôžky, úchytky a ďalšie.

9. lekcia

PRO100 - výkazy, zoznamy prírezov a spotreby

Zoznam prírezov, zoznam prvkov, spotreba materiálu a ďalšie nastavenia vlastnosti dosiek pri konštrukcii nábytku v PRO100.

10. lekcia

PRO100 - návrh jednoduchej kuchyne.

Návrh jednoduchej kuchyne zo skriniek systému alfa z knižnice nábytku programu PRO100.

11. lekcia

PRO100 - skrývanie prvkov.

Skryť, Odkryť, Skryť všetko, Odkryť všetko a Viditeľnosť - nástroje na skrývanie prvkov v PRO100.

12. lekcia

PRO100 - kótovanie.


Rôzne spôsoby kótovania v prvkov v pravouhlých pohľadoch programu PRO100.

13. lekcia

PRO100 - import 3D modelov.


Import 3D objektov z iných programov alebo webov. Možnosti importu objektov vo formáte 3DS, OBJ a DAE (Colada).

Ďalšie lekcie už čoskoro !!!
Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic