Videokurz - školenie
k softvéru PRO100, KRAY a CUT100

Na tejto stránke sme pre vás pripravili ucelený videokurz práce v PRO100, KRAY a CUT100. Využite aj ďalšie možnosti ako sa zdokonaľovať v obsluhe našich programov.

1. lekcia

PRO100 - základné informácie, steny, mriežka.

Základné informácie, steny, mriežka, kopírovanie prvkov, dokovanie okien.

2. lekcia

PRO100 - osi miestnosti, poloha, rozmery.

Osi miestnosti, poloha, rozmery a otáčanie objektov v PRO100.

3. lekcia

PRO100 - zarovnávanie a rozmiestňovanie objektov. 

Zarovnávanie a rozmiestňovanie objektov v programe PRO100 verzia 6.

4. lekcia

PRO100 - tvorba skrinky a zoskupovanie objektov.

Tvorba skrinky. Zoskupovanie objektov v programe PRO100 verzia 6.

5. lekcia

PRO100 - konštrukcia skrinky.

Tvorba skrinky a zamykanie rozmerov prírezov a skupín v programe PRO100 verzia 6.

6. lekcia

PRO100 - editor tvaru.

Práca v editore tvaru programu PRO100.

7. lekcia

PRO100 - nástroj rotácie tvaru.

Editor tvaru a nástroj na vytváranie objektov pomocou rotácie tvaru.

8. lekcia

PRO100 - konštrukcia skrinky, úchytky. 

Pokračovanie konštrukcie jednoduchej skrinky v PRO100. Doplnenie o nôžky, úchytky a ďalšie.

9. lekcia

PRO100 - výkazy, zoznamy prírezov a spotreby

Zoznam prírezov, zoznam prvkov, spotreba materiálu a ďalšie nastavenia vlastnosti dosiek pri konštrukcii nábytku v PRO100.

10. lekcia

PRO100 - návrh jednoduchej kuchyne.

Návrh jednoduchej kuchyne zo skriniek systému alfa z knižnice nábytku programu PRO100.

11. lekcia

PRO100 - skrývanie prvkov.

Skryť, Odkryť, Skryť všetko, Odkryť všetko a Viditeľnosť - nástroje na skrývanie prvkov v PRO100.

12. lekcia

PRO100 - kótovanie.


Rôzne spôsoby kótovania v prvkov v pravouhlých pohľadoch programu PRO100.

13. lekcia

PRO100 - import 3D modelov.


Import 3D objektov z iných programov alebo webov. Možnosti importu objektov vo formáte 3DS, OBJ a DAE (Colada).

14. lekcia

PRO100 - hromadná výmena prvkov. Identifikátory prvkov.


Nástroj nahradiť umožňuje nahradiť všetky kľučky, dvere, zásuvky, závesy a ďalšie prvky v celom projekte pomocou identifikátora prvku.

15. lekcia

PRO100 - hromadná zmena materiálu, kvapkadlo.


Použitie materiálu na prvky projektu. Hromadná zámena materiálov v projekte. Vyhľadávanie a kopírovanie materiálu pomocou kvapkadla.

16. lekcia

PRO100 - Vlastnosti textúry. Opakovateľnosť, rotácia, kontinuita.


Vlastnosti materiálov v programe PRO100 na karte Všeobecné. Pozícia, Poloha, Zrkadlo, Svetlo ako vlastnosti objektu na karte Materiál.

17. lekcia

PRO100 - vytváranie jednoduchých miestností

Príklad miestnosti s oknom. Steny ako obarvená mriežka alebo ako objekt s oknom.

18. lekcia

PRO100 - Osvetlenie. Typy svetelných zdrojov.


Rozptýlené svetlo, slnečné svetlo a halogén v PRO100. LED pás vytvorený v PRO100 pomocou halogénových svetiel.

19. lekcia

PRO100 a KRAY. Rozdiely mechanizmov vizualizácie v PRO100 a v KRAY.


Ako osvetliť miestnosť len pomocou globálneho prirodzeného svetla a vykresliť v programe KRAY render. Rozdiely vo vizualizačných mechanizmoch a rozložení svetla v PRO100 a v KRAY.

20. lekcia

PRO100 a KRAY - korekcia osvetlenia.

Nastavenia KRAY - kvalita, rozlíšenie a korekcia osvetlenia. Rozptýlené svetlo, slnečné svetlo, fluorescencia, halogén a odbarvení. LED pás ako vplyv povrchových vlastností materiálov - fluorescencia.

21. lekcia

PRO100 -  vlastnosti povrchu materiálov.

Vlastnosti povrchu materiálov v knižnici programu PRO100. Odblesk, kumulace odblesku, vyvážení barvy , fluorescence.

22. lekcia

PRO100 a KRAY - zrkadlenie a kumulace odblesku.

Vlastnosti povrchu materiálov v knižnici a závislosti medzi efektom zrkadlenia a kumulaci odblesku v KRAY.

23. lekcia

PRO100 a KRAY - efekt priehľadnosť a kumulace.

PRO100 - priehľadnosť ako vlastnosť prvku a vlastnosti povrchu materiálu, ako je priehľadnosť a kumulace oodblesku.

Ďalšie lekcie už čoskoro !!!
Kancelária

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic